12 januari 2021

90 Plussers in het zonnetje

90-plussers in het zonnetje

Als een lid van onze vereniging de respectabele leeftijd bereikt van 90 jaar, wordt hij of zij verblijd met een attentie en dit herhaalt zich iedere verjaardag daarna.

De afgelopen 15 jaar hebben Zus v.d. Eijnde en Anny Kuijpers dit vol overgave gedaan, al was dit de laatste tijd erg lastig, zo niet onmogelijk.

Vanaf 1 januari hebben we twee enthousiaste vrijwilligers bereid gevonden deze taak voortaan op zich te nemen: Lenie Huijbers en Irene Vogels. Daar zijn we heel blij mee want het is erg belangrijk dat we dit kunnen voortzetten. Ze hebben al aangegeven naar mogelijkheden te kijken om de jarigen toch te kunnen verrassen. Ook denken ze na over een attentie uit onze mooie regio.

Voor de volledigheid dient tevens vermeld te worden dat alle leden vanaf hun tachtigste verjaardag een mooie kaart ontvangen, verzorgd door Marietje van der Rijt.