4 juni 2021

Seniorenvereniging welkom bij TTV

Seniorenvereniging Beek en Donk van harte welkom bij Tafeltennisvereniging

Seniorenvereniging Beek en Donk beveelt haar leden van harte aan om lid te worden van Tafeltennisvereniging Een en Twintig (TTV21): voor €10,- per maand kan men, naast de woensdagochtend van 9-11, ook op maandag- en donderdagavond tafeltennissen.

‘Als er interesse is dan kunnen de mensen gewoon langs komen, een aantal keer meespelen en, als het bevalt, kunnen ze lid worden’, aldus penningmeester Stephan Hamelijnck.

Tot voor kort speelden enkele leden van de Seniorenvereniging al heel wat jaren, samen met leden van TTV 21 die verbonden waren aan Howeko, op de woensdagmorgen in de zaal van de “Oude Molen “aan de Otterweg. Deze stichting is destijds opgericht om een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden aan mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Elke inwoner van de gemeente Laarbeek is er welkom. Deze sportactiviteit hoorde echter niet langer thuis bij Howeko en is inmiddels tot ieders tevredenheid ondergebracht bij Tafeltennisvereniging Een en Twintig en wordt dan ook van harte aanbevolen voor de leden van de Seniorenvereniging Beek en Donk. Voor informatie: Stefan Hamelijnck (0 655196436 of penningmeester@ttveenentwintig.nl) en de website: www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.