27 september 2023

Ouder worden thema avond 26 sep

Bijna 100 vijftigplussers in de zaal bij thema-avond ‘Ouder worden en wonen’

Afgelopen maart was er een drukbezochte bijeenkomst over ‘Omzien naar elkaar’, georganiseerd door Seniorenvereniging Beek en Donk en Initiatiefgroep Gemeenschapskracht van Zorgcoöperatie Tot uw Dienst.  De insteek was toen om mensen zich ervan bewust te laten worden dat je een netwerk nodig hebt in je buurt. Op 26 september was er een vervolg op het gebied van ‘Ouder worden en wonen’: bij mensen bewustwording creëren dat je zelf de regie moet nemen en dat begint met nadenken over de eigen woning.  Er waren bijna 100 mensen op af gekomen dus de zaal zat flink vol met 50-plussers. Namens het college was wethouder Monika Slaets aanwezig.

Verschillende deskundigen van diverse organisaties, zoals Initiatiefgroep Gemeenschapskracht (Zorgcoöperatie Tot uw Dienst), Wocom, gemeente (WMO-consulente), Seniorenvereniging Beek en Donk (woonadvisuer), LEV Laarbeek (de dorpsondersteuner) en een makelaar van Van den Berk & Kerkhof Makelaars, gaven vóór de pauze een presentatie. Er was o.a. aandacht voor het op te zetten Huiskamerrestaurant (vrijwilligers staan klaar, het wachten is op gegadigden), de vrijwillige hulpdienst (vervoer, tuinonderhoud en klussendienst), een verhuiscoach (helpt huurders bij de doorstroomregeling en het verhuisproces) en de wooncoach die met ‘vreemde’ ogen door je huis loopt om te kijken wat er veiliger kan.

Na de pauze, met koffie en thee, kon men terecht voor persoonlijke vragen en eventueel informatiemateriaal. Veel deelnemers maakten hier dan ook dankbaar gebruik van.

Men gaat de avond evalueren, eventueel komt er een vervolg op dit thema, en daarna zal de zorg aan bod komen. Voor een prettig leven is namelijk een goede balans nodig tussen wonen, zorg en welzijn. Voor meer informatie: www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.