11 november 2023

Wij zoeken nieuw bestuurslid

Seniorenvereniging Beek en Donk zoekt nieuw bestuurslid: iets voor u?

Het bestuur van Seniorenvereniging Beek en Donk bestaat uit zeven personen die allemaal meerdere taken uitvoeren, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, websitebeheer, publiciteit, bezoek nieuwe leden, diverse activiteiten coördineren zoals dagtochten, kunstlezingen, themabijeenkomsten, educatie etc. Met name na de coronaperiode is er een forse uitbreiding geweest van activiteiten binnen onze vereniging. We waren toen extra gemotiveerd om weer aan de slag te kunnen gaan. Deze bijeenkomsten worden ook steeds beter bezocht door enthousiaste leden. Wij zijn als bestuur dan ook erg blij met het toenemende aantal leden. Binnen het bestuur is met name op het secretariaat grote druk gekomen als gevolg van deze aanwas en de vele aangeboden activiteiten. Daarnaast zijn er nog volop nieuwe ideeën en nadert het 75-jarig bestaan.

Het zou erg fijn zijn als een van onze leden zich aangesproken voelt om als nieuw bestuurslid zich mede met ons in te zetten voor onze mooi vereniging. Het geeft enorm veel voldoening want je bent zinvol bezig en je ontmoet andere mensen. Uit onderzoek naar het verband tussen vrijwilligerswerk en gezondheid blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk doen meer tevreden over hun leven en gemiddeld genomen minder depressief en minder gestresst zijn. Bovendien ervaren ze meer sociale steun en hebben ze een hogere eigenwaarde. Vrijwilligerswerk is dus niet alleen goed voor een ander maar ook voor jezelf!

Uiteraard is het altijd moeilijk in te schatten of het iets voor u is en of u het leuk vindt. Onze ervaring leert dat je eerst een tijdje moet meedraaien om te weten hoe het in elkaar steekt. Vandaar dat iemand eerst een tijdje aspirant-bestuurslid wordt waarna van beide kanten gekeken wordt of het een succes is. Laat ons gerust weten of het u iets lijkt. Ook mag u reageren als u iets anders wilt betekenen voor ons, bijvoorbeeld vrijwilliger in een (bestaande of nieuwe) activiteitencommissie.

Bij voorbaat hartelijk dank! Voor meer info: www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.