Biljartclub ’t Bedonkske start nieuwe seizoen

Traditiegetrouw wordt het seizoen geopend met de jaarvergadering. Hierin wordt teruggekeken naar het voorbij sportjaar en de blik gericht op het nieuwe jaar.

Opmerkelijk in het afgelopen seizoen was dat er een zestal leden en oud-leden overleden zijn. Zij werden door de voorzitter en de leden herdacht met enkele ogenblikken stilte.

Het nieuwe biljartjaar start dus met minder leden en de echte aanwas blijft vooralsnog uit. Zowel de A- als ook de B-klasse is gevuld met elk acht spelers en speelsters.

De winnaars van het afgelopen seizoen werden namens het bestuur gehuldigd door voorzitter Joop Kerkhof.

In de B-klasse werd Cor Oppers 3de, Mies Verhoeven 2de en Mariëtte Frijters 1ste en kampioen B. In de A-klasse werd Jan van Neerven 3de, Joop Kerkhof 2de en Harrie Bouwmans 1ste en kampioen A. Dit keer geen bekers of standaards maar VVV-bonnen voor de zes winnaars. De beslissingswedstrijd om het algemeen clubkampioenschap tussen Harrie Bouwmans en Mariëtte Frijters werd gewonnen door Maríëtte en zij mocht dan ook de wisselbeker in ontvangst nemen.

De bestuursverkiezing was een hamerstuk: Joop werd unaniem herkozen als voorzitter/secretaris. Enkele aanpassingen in het huishoudelijk reglement werden met algemene stemmen goedgekeurd.

Op woensdag 13 september a.s. worden de eerste wedstrijden gespeeld en kan het nieuwe seizoen dan echt beginnen.

Zie voor meer informatie: www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.