Martien Penninx benoemd tot Erelid van biljartclub ’t Bedonkske.

Op de op 5 september jl. gehouden jaarvergadering werd Martien Penninx, aftredend en niet meer herkiesbaar bestuurslid, benoemd tot Erelid. Martien is een van de oprichters van ’t Bedonkske op 1 januari 1998 en is tot op heden nog steeds actief. Ook als biljarter. Echter gezien de leeftijd heeft hij begin dit jaar aangegeven te willen stoppen met de hem destijds toebedeelde gecombineerde bestuursfunctie t.w. secretaris/penningmeester. Hij is al die tijd zeer actief geweest en heeft zich met hart en ziel ingezet voor zijn cluppie. Met name het penningmeesterschap heeft hij altijd tot in de puntjes en verantwoord uitgevoerd. Ook als secretaris werd alles stipt genotuleerd en vastgelegd. Bij het punt bestuursverkiezing werd hij door voorzitter Joop Kerkhof in het zonnetje gezet en verrast met de oorkonde, behorend bij het erelidmaatschap, alsmede een grote bos bloemen. Geheel overdonderd en enigszins emotioneel bedankte Martien iedereen voor deze hem toebedeelde eer. Hans Venrooij werd door de leden gekozen als nieuw bestuurslid en zal de taak als penningmeester overnemen.

Namens het bestuur,
Joop Kerkhof, voorzitter

Telefoon 0492 462073