Martien Penninx benoemd tot Erelid van biljartclub ’t Bedonkske.

Op de op 5 september jl. gehouden jaarvergadering werd Martien Penninx, aftredend en niet meer herkiesbaar bestuurslid, benoemd tot Erelid. Martien is een van de oprichters van ’t Bedonkske op 1 januari 1998 en is tot op heden nog steeds actief. Ook als biljarter. Echter gezien de leeftijd heeft hij begin dit jaar aangegeven te willen stoppen met de hem destijds toebedeelde gecombineerde bestuursfunctie t.w. secretaris/penningmeester. Hij is al die tijd zeer actief geweest en heeft zich met hart en ziel ingezet voor zijn cluppie. Met name het penningmeesterschap heeft hij altijd tot in de puntjes en verantwoord uitgevoerd. Ook als secretaris werd alles stipt genotuleerd en vastgelegd. Bij het punt bestuursverkiezing werd hij door voorzitter Joop Kerkhof in het zonnetje gezet en verrast met de oorkonde, behorend bij het erelidmaatschap, alsmede een grote bos bloemen. Geheel overdonderd en enigszins emotioneel bedankte Martien iedereen voor deze hem toebedeelde eer. Hans Venrooij werd door de leden gekozen als nieuw bestuurslid en zal de taak als penningmeester overnemen.

Namens het bestuur,
Joop Kerkhof, voorzitter

Telefoon 462073

 

 

Verslag biljartcompetitie 2017/2018 van biljartclub ’t Bedonkske.

Op 13 september 2017 ging onze competitie van start in 2 klassen. A en B.

Elke woensdag waren onze biljarters te vinden in het Ontmoetingscentrum voor hun partijen. Vol goede moed werd aan het programma begonnen. Echter al snel vielen enkele leden tijdelijk of helemaal uit vanwege lichamelijke ongemakken. Dit gaf de wedstrijdleider extra veel werk om deze partijen te verplaatsen zodanig dat de planning toch gehaald zou kunnen worden, n.l. 25 april 2018.

Naarmate de competitie zich naar het einde spoedde kwam er tekening in de strijd.

Huub Barten stond in de A klasse praktisch het gehele seizoen bovenaan. Evenwel de laatste weken haperde de motor en verloor hij enkele belangrijke partijen. Het gevolg was dat Jan van Neerven uiteindelijk op de laatste speelmiddag met het kampioenschap in de A klasse aan de haal ging. Tweede werd Huub Barten en derde Hans Venrooij.

 

In de B klasse domineerde de gehele competitie Jo Heesakkers. Echter op het laatst werd het hier ook spannend omdat Jo enkele cruciale partijen verloor. Uiteindelijk kwam het toch nog goed en werd hij, ook op de laatste speeldag, kampioen in deze klasse. Tweede werd Martien Meijer en derde Mies Verhoeven.

Spanning dus volop aanwezig!!

 

Beide kampioenen speelden op 25 april ook nog tegen elkaar voor het clubkampioenschap. Jan van Neerven was in deze partij veruit de sterkste en werd verdiend de algeheel kampioen van ’t Bedonkske voor dit seizoen.

Alle winnaars van harte proficiat.

 

Tot slot nog een oproep aan biljartliefhebbers, lid zijnde van onze KBO Beek en Donk. We zoeken nog enkele nieuwe leden voor zowel de A als de B klasse. Voorwaarde is dus dat je lid bent van KBO Beek en Donk en het biljartspelletje een beetje meester bent. We geven GEEN biljartles. Zin gekregen?? Info of aanmelden  bij Martien Penninx, tel. 461578 of Joop Kerkhof, tel. 462073.

Het Bestuur van ’t Bedonkske.