Succesvolle educatie-avond geriatrie KBO Beek en Donk


Op donderdagavond 5 september hield geriaterverpleegkundige Lodewijk van Asten voor een volle zaal in het Ontmoetingscen-trum een mooie presentatie over de ouderengeneeskunde. De bijeenkomst was georganiseerd door de KBO Beek en Donk, in samenwerking met Stichting Kruiswerk Laarbeek en Vierbinden.
De voornaamste onderwerpen waren delirium (plotseling optredende verwardheid) en mobiliteit. Naast medicijngebruik, voeding en preventie kwamen nog veel andere onderwerpen aan de orde. Na de pauze gaf de heer Van Asten tips mee om gezond ouder te worden. Bewegen is het allerbelangrijkst met daarnaast sociale contacten, goede voeding en rust, reinheid en regelmaat.
Zijn presentatie bevatte ook humorvolle uitspraken, waarvan ‘Mooie jonge mensen zijn toevalstreffers van de natuur, maar mooie oude mensen zijn ware kunstwerken’ van Eleanor Roosevelt de mooiste was.    
Aan het eind konden er vragen worden gesteld maar zijn verhaal was zo duidelijk dat die er niet waren.
Iedereen keerde, weer heel wat wijzer geworden, zeer voldaan huiswaarts.