KBO Beek en Donk op bezoek bij Abdij Berne.

 

Op donderdag 24 januari j.l. ging een groep van ruim 30 KBO-ers uit Beek en Donk op excursie naar Heeswijk Dinther om een bezoek te brengen aan de Abdij van Berne met daaraan gekoppeld een bierproeverij van het bier wat volgens recept van de Abdij gebrouwen wordt. Een kleine tegenvaller was dat de brouwerij op de huidige locatie nog niet in bedrijf is, maar dat dit pas omstreeks 2020 zal zijn. Tot die tijd wordt het bier nog gebrouwen bij een bevriende trappist brouwerij in België. De Abdij zelf was het bezichtigen waard. De stichting van de abdij gaat terug tot het jaar 1134 toen Fulco van Berne naar een wonderlijke overleving als dank de Abdij stichtte. Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan de vertrekken waar de Abten destijds leefden, de inpandige kerk en in de sneeuw aan de hoptuin { dit was wat minder} Er werd veel verteld over de historie van Abdij, het opzetten van onderwijsprogramma’s  en de opendeur politiek die de Norbertijner bedrijven, reden waarom er wel een poortgebouw is, maar geen afgesloten toegangsdeur, die ontbreekt. Ook heden ten dage wordt onder toezicht van de Norbertijnen nog onderwijs gegeven en heeft het gymnasium van Berne nog altijd een goede naam in de onderwijswereld. De rondleiding werd afgesloten met een bierproeverij voor de liefhebbers in het proeflokaal. Voor diegene die niet van het geestrijke vocht hielden was er uiteraard een andere proefmogelijkheid. Al met al een interessante rondleiding die inzicht gaf in het reilen en zeilen van de Norbertijnen monniken en dan speciaal in de Abdij van Heeswijk Dinther.