6 juli 2022

excursies juni 2022

Werkgroep van Seniorenvereniging Beek en Donk dik tevreden over geslaagde excursieweek.

Na een lange periode met veel beperkingen en afgelastingen konden de leden van
seniorenvereniging Beek en Donk de afgelopen week deelnemen aan maar liefst twee interessante
excursies.
Allereerst werd een bezoek gebracht aan champignonkwekerij Gemert aan de Beeksedijk 10 in
Gemert.
De belangstelling voor deze excursie was zo groot dat er, om aan alle veiligheidsnormen te voldoen,
twee excursies met een maximumaantal deelnemers werden georganiseerd.
Op twee dinsdagen 21 en 28 juni vertrokken zodoende ruim 40 leden naar Gemert om een kijkje te
kunnen nemen in de kwekerij.
Daar werden zij gastvrij ontvangen door Maria en Pieter van den Boomen.
Aan de hand van filmbeelden werden een stukje geschiedenis van de champignonteelt in het
algemeen en de ontwikkelingen op het bedrijf van de familie van den Boomen uitgelegd.
Daarna volgde een rondleiding door het bedrijf en konden de deelnemers zien hoe er wekelijks meer
dan 200.000 kg. champignons worden geteeld op een duurzame manier met gebruikmaking van
eigen warmtestromen.
Alle deelnemers waren verrast en zeker ook zeer enthousiast over de moderne en vooruitstrevende
manier van bedrijfsvoering.
Woensdag 29 juni werd een bezoek gebracht aan het festivalterrein van Wish.
Een uitnodiging om een kijkje te komen nemen bij Wish werd twee jaar geleden al ontvangen na een
excursie bij Create in Beek en Donk. Create was en is nog steeds betrokken bij de decorbouw van
Wish.
Na ruim 2 jaar met coronamaatregelen en afgelastingen van Wish was het nu mogelijk om op deze
uitnodiging in te gaan. Bijna 40 senioren waren benieuwd en wilden heel graag een kijkje komen
nemen achter de schermen van Wish: het festival dat ooit begon als een activiteit door en voor
jongeren van Beek en Donk en nu is uitgegroeid tot een festival van wereldformaat.
De deelnemers werden hartelijk ontvangen en directeur Tim Klomp Bueters legde in zijn
welkomstwoord de spelregels van die middag uit. Omdat er nog volop gewerkt werd op het terrein
werd extra gewezen op veiligheidsaspecten. Vanwege de warmte werden petten en extra water
uitgereikt.
Daarna vertrokken de deelnemers in groepen naar het festivalterrein en kregen zij uitleg van twee
enthousiaste projectmedewerkers en directeur Tim Klomp Bueters over de doorstart van Wish: de
thema’s, de muziekstijlen, de goede doelen, de werkzaamheden, de veiligheidsmaatregelen, de
verkeerssituaties, de logistiek, het inzetten van regionale bedrijven en de medewerking van héél veel
vrijwilligers.
Iedereen was onder de indruk en menigmaal werd uitgesproken dat men na het zien van zoveel
enthousiasme en zoveel inzet, meer dan trots mag zijn op het feit dat dit allemaal mogelijk is in
Beek en Donk.
Al met al twee zeer geslaagde activiteiten voor de seniorenvereniging in de afgelopen week.
De excursiewerkgroep van de seniorenvereniging gaat opnieuw aan de slag en binnenkort wordt er
meer bekend over excursies die op de planning staan.