Bestuur seniorenvereniging:

 

Bovenste rij vlnr.:  Peter Vogels (lid), Mariëtte Frijters (voorzitter), Marion van Oosterom (lid), George van Issum (lid). 
Zittend:  Francien Vereijken (secretaris), Francien Spit-van Brussel (penningmeester), Tony Verschuren (lid).

 

Voorzitter, organisatie themabijeenkomsten, Project Samen, pers, lid Seniorenraad, redactie Bedonkske

 

Mariëtte Frijters-Klijnen
Tel. 06 15962783
mariettefrijters@home.nl

 

Secretaris, organisatie bijeenkomsten en superseniorendag

 
F. Vereijken-van den Boogaard
Tel. 0492 463860
francien.vereijken@gmail.com

 

Penningmeester, plv. secretaris, cultuurclub en  oudereneducatie

 

Francien Spit-van Brussel
Tel. 06 31942514
gerardenfrancienspit@onsbrabantnet.nl

 

Coördinatie excursies, vicevoorzitter, Coördinatie rikcompetitie, kunstlezingen en klassieke muziek

 

George van Issum
Tel. 0492 463208
georgevanissum@gmail.com

 

Bestuurslid, redactie Bedonkske

 

Tony Verschuren
Tel. 06 22908706.
mmtv@hetnet.nl

 

 

 

 

Webmaster, techniek, redactie Bedonkske, plv. penningmeester en beheer AVG

 

Peter Vogels
Tel. 06 30375665
pcemvogels@gmail.com
 

 

 

 

Bestuurslid

 

Marion van Oosterom-van Erning
Tel. 06 15065728
marionvanoosterom7@gmailcom