Kunstlezingen Seizoen 2021 – 2022,

Een activiteit van seniorenvereniging Beek en Donk.

Nieuw seizoen kunstlezingen

Op het wereldberoemde schilderij werd bijna onzichtbaar in het Noors geschreven:  ‘Dat kan alleen maar geschilderd zijn door een Gek’. In 1904 verwees een Deense kunstcriticus naar deze boodschap. De zin staat linksboven op het schilderij en is door de dikke laag vernis nauwelijks leesbaar. Men dacht eerst dat een teleurgestelde of verwarde bezoeker van het Nationaal Noors museum deze boodschap op het doek had geschreven, maar na onderzoek door experts met infraroodcamera’s is inmiddels bekend dat waarschijnlijk Munch zelf deze tekst op het doek heeft geschreven. Door de jaren heen zijn er meer vragen ontstaan rond het werk en de motieven van Munch. Tijdens de lezing, die zoals gebruikelijk wordt verzorgd door kunsthistoricus  Dr. Ger Jacbos, zal deze proberen aan de hand van een diapresentatie een deel van deze raadsels te ontrafelen, waarvoor de Seniorenvereniging u graag uitnodigt.  De kosten voor de serie van 4 lezingen zijn € 20, – voor leden van de Laarbeekse seniorenverenigingen, wanneer je tegelijk voor alle 4 de lezingen inschrijft. Voor een ‘losse’ lezing bedragen de kosten voor leden € 6,50. Per lezing. Ook niet leden zijn van harte welkom. Voor hen bedragen de kosten voor 4 lezingen totaal  € 25,- en voor hen zijn de kosten voor een losse lezing  € 7,50 per lezing.Op 21 oktober 2021 starten we weer met een serie van vier kunstlezingen. De eerste lezing gaat over de kunstenaar Edward Munch, vooral bekend om zijn kunstwerk de Schreeuw.

Dit is uiteraard inclusief een kopje koffie of thee. Opgave kunt u doen via het secretariaat van Seniorenvereniging  Beek en Donk:

seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com

of tijdens de eerste lezing op 21 oktober. Betaling kan per bank op bankrek.nr. NL92RABO 0112 0961 58 t.n.v. Seniorenvereniging Beek en Donk onder vermelding van Kunstlezingen of contant bij de eerste lezing zoals eerder vermeld. Graag tot ziens op 21 oktober. De lezingen beginnen steeds om 14.00 uur. Na deze lezing staan er nog drie op het programma: nieuwe datums  24-2 Picasso, 24-3 Kees van Dongen en 21-4 Matisse.