Kunstlezingen Seizoen 2023- 2024,

Een activiteit van seniorenvereniging Beek en Donk.

Nieuw seizoen kunstlezingen

Tijdens de lezing, die zoals gebruikelijk wordt verzorgd door kunsthistoricus  Dr. Ger Jacbos, zal deze proberen aan de hand van een diapresentatie een deel van deze raadsels te ontrafelen, waarvoor de Seniorenvereniging u graag uitnodigt.  De kosten voor de serie van 4 lezingen zijn € 20, – voor leden van de Laarbeekse seniorenverenigingen, wanneer je tegelijk voor alle 4 de lezingen inschrijft. Voor een ‘losse’ lezing bedragen de kosten voor leden € 6,50. Per lezing. Ook niet leden zijn van harte welkom. Voor hen bedragen de kosten voor 4 lezingen totaal  € 25,- en voor hen zijn de kosten voor een losse lezing  € 7,50 per lezing.In oktober 2023 starten we weer met een serie van vier kunstlezingen.

Dit is uiteraard inclusief een kopje koffie of thee. Opgave kunt u doen via het secretariaat van Seniorenvereniging  Beek en Donk:

seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com

of tijdens de eerste lezing in oktober. Betaling kan per bank op bankrek.nr. NL92RABO 0112 0961 58 t.n.v. Seniorenvereniging Beek en Donk onder vermelding van Kunstlezingen, contant of qr code nt bij de eerste lezing zoals eerder vermeld. Graag tot ziens in oktober. De lezingen beginnen steeds om 14.00 uur.