Kunstlezingen Seizoen 2019-2020,

Een activiteit van seniorenvereniging Beek en Donk.

Door het succes van de afgelopen jaren met lezingen over kunst, heeft KB0-Beek en Donk besloten om ook komende seizoen een nieuw aantal lezingen op te zetten. Deze zullen verzorgd worden door kunsthistoricus Dr. Ger Jacobs en vinden plaats in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk. We starten  om 14.00 uur. 

Laatste kunstlezing 2019-2020 van Seniorenvereniging

Lucas Gassel een Helmondse schilder met wereldfaam.

Lucas Gassel van Helmont, een vriendelijke goedhartige man en een aangename prater, een zeer goede schilder die weinig landschappen in olie en waterverf schilderde, zo omschreef de Vlaamse kunsthistoricus Carel van Mander deze Helmonder in zijn ‘schilderboek’: ‘Het leeven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitse (kunst)-schilders’.

Hij schilderde zeer goede, maar weinig landschappen. Het was een goedhartige man en een aangename prater.

Wie is deze Helmonder die volgens van Mander een beter

Landschapsschilder dan figuurschilder was?

Heeft hij inderdaad zo weinig geschilderd of was er iets anders aan de hand?

Waarom vertrok hij uit Helmond en ging in Brussel wonen en waarom was hij een aangenaam prater? De meeste Helmon-ders kennen zijn naam van de Lucas Gasselstraat of van de Lucas Gassel Galerij of van het paneel Pyramus en Thisbe wat in het Helmonds museum hangt. In het Lucas Gasseljaar, 450 jaar na het overlijden van deze schilder, gaat Helmond deze grote kunstenaarszoon in het zonnetje zetten met tal van manifestaties en een internationale tentoonstelling.

Dr. Ger Jacobs zal in de laatste kunstlezing van seizoen 2019-2020 op donderdag  13 februari zijn licht laten schijnen over deze kunstenaar aan de hand van een aantal documenten en diverse schilderijen die in grote musea in de wereld hangen, o.a. in Parijs, Brussel, Wenen, Mexico, Berlijn en Washington en nog in een van de vele andere musea. De inleiding van deze lezing wordt verzorgd door historicus Hans van de Laarschot, die ons een beeld zal schetsen van ‘Het Helmond’ ten tijde van het leven van Lucas Gassel en Dr. Ger Jacobs zal het daarna over de kunstenaar Lucas Gassel hebben.  Beide personen hebben gezamenlijk een boek geschreven over deze kunstenaar wat voor de kunstliefhebbers die de lezing bijwonen gesigneerd en wel, te koop zal zijn voor de gereduceerde prijs van € 20,00 in plaats van de normale boekhandelsprijs van € 25,00. Zorg dus dat u erbij bent op 13 februari, aanvang 14.00 uur in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Kosten voor leden van de seniorenvereniging  KBO (uit heel Laarbeek) € 6,50 en niet-leden € 7,50. Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen.