Kunstlezingen Seizoen 2023- 2024,

Een activiteit van seniorenvereniging Beek en Donk.

Nieuw seizoen kunstlezingen

Tijdens de lezing, die zoals gebruikelijk wordt verzorgd door kunsthistoricus  Dr. Ger Jacbos, zal deze proberen aan de hand van een diapresentatie een deel van deze raadsels te ontrafelen, waarvoor de Seniorenvereniging u graag uitnodigt.  De kosten voor deze lezing is € 5 voor leden van de Laarbeekse seniorenvereniging. Ook niet leden zijn van harte welkom. Voor hen bedragen de kosten  € 6,50 per lezing. In oktober 2023 zijn we weer gestart met een serie van vier kunstlezingen.

De volgende lezingen komen er nog aan:

Kunstlezing seniorenvereniging Beek en Donk

16 november over schilder EDWARD HOPPER              

De schilder Edward Hopper laat op indringende wijze de Amerikaanse maatschappij in de eerste helft van de 20e eeuw zien. Het land, waarin je van krantenjongen miljonair kon worden en een maakbare wereld werd voorgespiegeld, waarin de economie de motor van de maatschappij en het menselijk geluk was. Dat beeld van de Amerikaanse maatschappij werd tot ver in de jaren ’60 door Europese landen gezien als een ideaalbeeld. Daarna kantelde het beeld en werden ook de schaduwkanten van deze maatschappij zichtbaar. Misschien hadden ze toch beter het werk van Edward Hopper moeten bekijken. Die liet deze minder aantrekkelijke kanten al voor de oorlog zien.

Hij heeft in zijn lange carrière van 60 jaar indringende schilderijen gemaakt met afgewogen composities, prachtige kleurstellingen en sfeervolle lichtverdelingen en een inhoud vol vragen. Een pensionterras waarop mensen in de zon zitten. Waarom zijn ze  allemaal zo weinig zonnig gekleed?  Zijn dat twee stellen vooraan? Waarom zitten ze op een rijtje met onderling dezelfde afstand? Waar kijken ze naar? Waar denken ze aan? Wat doet die ene zonderling met dat boek? Grenst dat pension onmiddellijk aan de prairie? Zitten ze op een podium in een scène van een toneelstuk over pensionbewoners, hoe zijn hun onderlinge relaties?  Moeten wij meekijken naar de verte of moeten wij in tegenovergestelde richting naar die mensen kijken? Als antwoord op die vragen gaf Hopper steevast het antwoord: Voor antwoorden moet je naar mijn schilderijen kijken.  In een lezing gaat kunsthistoricus Dr. Ger Jacobs gaat hierop een aantal antwoorden geven en  los proberen te peuteren. Het is inderdaad peuteren, want de schilderijen van Hopper zijn weerbarstig, ze laten hun geheimen niet gemakkelijk los, net zo min als de schilder zelf.  Hopper heeft wel eens gezegd : Het werk is de man, iets wordt niet geboren uit niets. e of thee.

18 Januari      Escher

15 Februari     Kandinsky

Dit is uiteraard inclusief een kopje koffie of thee. Opgave kunt u doen via het secretariaat van Seniorenvereniging  Beek en Donk:

seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com

of tijdens de eerste lezing in oktober. Betaling kan per bank op bankrek.nr. NL92RABO 0112 0961 58 t.n.v. Seniorenvereniging Beek en Donk onder vermelding van Kunstlezingen, contant of qr code bij de eerste lezing zoals eerder vermeld. Graag tot ziens in oktober. De lezingen beginnen steeds om 14.00 uur.