Cultuurclub

Door corona is de cultuurclub niet in staat geweest om een programma te realiseren. Een aantal zaken die voor ons belangrijk waren, kunnen niet meer, helaas.

Een programma waarbij we mensen konden wegbrengen en gezamenlijk pauzeren, is niet meer mogelijk.

Een andere vorm zou misschien kunnen, maar daar hebben we u bij nodig! Wilt u graag dat het op een andere manier toch weer wordt gestart, laat het ons horen: Seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com

 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.