Yoga 55+ Laarbeek

Bij deze willen we u informeren over de toekomst van de Yoga 55+ Laarbeek.

Waren we er in het begin van het seizoen van overtuigd om van start te gaan, bleek dit in de praktijk niet meer mogelijk. Een moeilijk besluit werd genomen en als je al 28 jaar les geeft zonder een dag ziek te zijn geweest, dan valt zo’n beslissing zwaar.

Ook voor ons als vereniging kwam dit onverwacht. We weten echter ook dat deze beslissing weloverwogen genomen is. We nemen dan ook afscheid van Liset Paulussen en bedanken haar voor al haar jaren trouwe inzet voor de vereniging.

De vereniging is op zoek gegaan naar een lerares opdat de vereniging kon herstarten.

De stoelyoga hebben we na wat gesprekken onder kunnen brengen bij Lieselotte Bekkers, die een warm hart toedraagt aan de ouderen en de stoel yoga. Rian Donkers zal deze groep als vanouds blijven ondersteunen.

Verder hebben we veel informatie ingewonnen maar in de praktijk blijkt, dat iedere kandidaat een eigen praktijk heeft en er geen belangstelling is voor dit concept binnen de vereniging.

We hebben dan ook aan tafel gezeten en besloten dat we de leden moeten loslaten.

De stoelyoga zal worden voortgezet zoals voorheen. We zijn nog één keer samen gekomen om deze bijzondere tijd goed af te sluiten. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we afscheid genomen en zal iedereen het voor zichzelf gaan invullen.

De stoelyoga heeft een eerste proefles gehad en zal per november van start gaan op de dinsdagochtend. Op dit moment is deze groep vol, en willen we eerst de doorstart maken. Heb je vragen of wil je informatie dan kun je terecht bij Rian Donkers vrijwilliger yoga 55 + Laarbeek tel nr. 06 209 32 434.