Voorzitter Mariëtte Frijters-Klijnen tel.06-15962783
Penningmeester Francien Spit-van Brussel tel. 462046
Secretaris Francien Vereijken-v.d.Boogaard tel. 463860
Lid Ad de Fost tel. 462862
Lid George van Issum tel. 463208
Lid Peter Vogels tel.06-30375665
Lid Mariëtte Frijters-Klijnen tel.06-15962783
Lid Marion van Oosterom-van Ernling tel.06-15962783
     
     

Belangrijke tel.nummers  
-LEV Laarbeek 0492-328800
-Thuisbezorgen maaltijden of eetpunten 0492-328800
-Vrijwilligershulp van LEV Groep: Vrijwillige hulpdienst, Klussendienst, Steunpunt Mantelzorg   ma.,wo. en vrij.van 9.00-10.30 u  

 

0492-464289

-Dorpsondersteuner Suzan de Koning 06-19502192
-Zorgaanbieders  
Savant 0492-572000
Tot uw dienst 06-30640121
Zorgboog 0900-8998636
Zuidzorg 040-2308408
Rabobank telefoon seniorendesk/nabestaandendesk 0492-391900
Rabo e-mailadres: seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl  

 

Wat doen zij voor ons

Verhuishulp voor adreswijzigingen etc.

Link naar de site Buurtbus Laarbeek

Site openbaar vervoer Brabant

Gemeente Laarbeek

Radio Kontakt

Alzheimer Stichting

Diabetes vereniging Nederland

Computerclub voor senioren

Voor jongere senioren

Voorlichting over alle landelijke ziekenhuizen

Alles over medicijnen

Nog meer sites

Uitjes in Brabant

Omroep Brabant Radio en TV

Dorpshuizen in Beek en Donk

Leefbaarheid in de Laarbeekse kernen

Coöperatie Tot uw Dienst

Kledingbank laarbeek

Inloophuis de Cirkel te Helmond

 

Kopij voor ’t Bedonkske

Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, 5741 ES Beek en Donk

e-mail: ingeborgwesterbeek@gmail.com

Adresverandering /overlijdensbericht

Doorgeven aan het secretariaat: Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk.

Francien Vereijken: email: secr.kbobd@gmail.com

Zieken?

Is u bekend dat een lid van de Seniorenvereniging Beek en Donk, uw buur of goede kennis, in het ziekenhuis ligt of langdurig ziek is, laat het dan even weten aan Marietje van der Rijt, Lijsterlaan 80, telefoon: 0492-464233. Namens de Seniorenvereniging Beek en Donk stuurt zij dan een kaart.

Magazine Ons

Opmerkingen betreffende de bezorging van Ons/Bedonkske: