Voorzitter Mariëtte Frijters-Klijnen tel. 0615962783
Penningmeester Francien Spit-van Brussel tel. 06 31942514
Secretaris Francien Vereijken-v.d.Boogaard tel. 0492 463860
Lid George van Issum tel. 0492 463208
Lid Peter Vogels tel. 06 30375665
Lid Marion van Oosterom-van Erning tel. 06 15065728
Lid Tony Verschuren tel. 06 22908706

Belangrijke tel.nummers  
– LEV Laarbeek tel. 0492 328800
– Thuisbezorgen maaltijden of eetpunten tel. 0492 328800
– Vrijwilligershulp van LEV Groep:       Vrijwillige hulpdienst, Klussendienst,   Steunpunt Mantelzorg   ma.,wo. en   vrij.van 9.00-10.30 u  

 

tel. 0492 464289

– Dorpsondersteuner Suzan de Koning tel. 06 19502192
– Zorgaanbieders  
– Savant tel. 0492 572000
– Tot uw dienst tel. 06 30640121
– Zorgboog tel. 0900 8998636
– Zuidzorg tel. 040 2308408
– Rabobank telefoon
– Seniorendesk/nabestaandendesk
tel. 0429 391900
– Rabo e-mailadres:
seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl
 

 

Wat doen zij voor ons

Stichting steun welzijnszorg

Verhuishulp voor adreswijzigingen etc.

Link naar de site Buurtbus Laarbeek

Site openbaar vervoer Brabant

Gemeente Laarbeek

Radio Kontakt

Alzheimer Stichting

Diabetes vereniging Nederland

Computerclub voor senioren

Voor jongere senioren

Voorlichting over alle landelijke ziekenhuizen

Alles over medicijnen

Nog meer sites

Uitjes in Brabant

Omroep Brabant Radio en TV

Dorpshuizen in Beek en Donk

Leefbaarheid in de Laarbeekse kernen

Coöperatie Tot uw Dienst

Kledingbank laarbeek

Inloophuis de Cirkel te Helmond

Adviezen energie/woonbesparing Laarbeek

 

 

Kopij voor ’t Bedonkske

Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, 5741 ES Beek en Donk

e-mail: ingeborgwesterbeek@gmail.com

Adresverandering /overlijdensbericht

Doorgeven aan het secretariaat: Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk.

Francien Vereijken: email: seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com

Zieken?

Is u bekend dat een lid van de Seniorenvereniging Beek en Donk, uw buur of goede kennis, in het ziekenhuis ligt of langdurig ziek is, laat het dan even weten aan Marietje van der Rijt, Lijsterlaan 80, telefoon: 0492-464233. Namens de Seniorenvereniging Beek en Donk stuurt zij dan een kaart.

Magazine Ons

Opmerkingen betreffende de bezorging van Ons/Bedonkske: