30 april 2024

Vitaliteitsdag 29 april

Senioren Beek en Donk krijgen inzicht in hun vitaliteit en gezondheid

In samenwerking met KBO-Brabant, Laarbeek Actief, LEV-groep en (oud-)zorgprofessionals, organiseerde Seniorenvereniging Beek en Donk (met steun van Dorpsraad Beek en Donk en Stichting Kruiswerk) na twee jaar weer een Vitaliteitsdag in het Ontmoetingscentrum op maandag 29 april. Zo’n 40 deelnemers doorliepen in tweetallen, in een tijdsbestek van twee uur, tien verschillende meetstations en lieten zich o.a. testen en/of voorlichten op het gebied van bewegen, voeding, zien en horen, mondverzorging en coördinatie. O.a. de bloeddruk werd opgemeten evenals BMI en buikomvang, de knijpkracht getest en door middel van het stokkenvangspel de reactiesnelheid. Ook werd de oogdruppelbril gedemonstreerd.

Een belangrijk onderdeel was het station met de Smartfloor. Deze biedt een data-gedreven bewegingsanalyse aan om periodiek, snel en laagdrempelig de kans op vallen bij ouderen te voorspellen. Met meer dan 6.000 overlijdens per jaar ten gevolge van een val, is het van groot belang het aantal valincidenten onder ouderen te verminderen. Op basis van vroege signalering van valrisico kan, wanneer nodig, onderzoek en interventie worden ingezet. Inactiviteit van ouderen vergroot de kans op vallen: het onderhouden van mobiliteit is dus erg belangrijk. Een gezonde leefstijl met voldoende beweging vermindert in veel gevallen de kans op vallen. Mensen blijven langer vitaal en vergroten daarmee de kwaliteit van leven en hun welzijn.

Afgesloten werd er met een Welzijnsgesprek waar van alles aan de orde kon komen, ook bijvoorbeeld mentale gezondheid en zingeving. Daar werd een bakje fruit (door de GGD beschikbaar gesteld) aan de deelnemers uitgereikt.

In de ruimte lagen folders en kon men aan de tafel gezellig even bijkletsen als er even gewacht moest worden.

In de Huiskamer kon men ook nog informatie krijgen over de AED.

Het doel was dat de deelnemers, in een gezellige en informele setting, door de metingen meer inzicht kregen in hun vitaliteit en gezondheid en daardoor meer bewustwording van een gezonde leefstijl. Na afloop kreeg iedereen het deelnemersboekje met de scores en aanbevelingen mee zodat men thuis alles nog eens goed kan nalezen en de aanbevelingen ter harte kan nemen. De deelnemers lieten na afloop een heel positief geluid horen over de dag.

Bekijk ook ons fotoalbum https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/foto-album-vitaliteitsdag-29-april-2024/