Eindverslag Beweegtuin : “Hart voor elkaar” op chronologische volgorde.
In 2017 is het idee ontstaan voor een beweegtuin op dat moment waren er geen directe actieve medestanders te vinden
September 2018 contact gekregen met de naast gelegen buurtvereniging voor het maken van een beweegtuin.
Vooraf geïnformeerd bij de activiteitencommissies van de aanliggende appartementen of zij het project zagen zitten waar enthousiast op gereageerd is.
Contact gezocht met de door de gemeente in het leven geroepen sociale ondersteuning de Vierbinden die hebben samen met de buurtvereniging Heesweg de sportcoache van de gemeente en ondergetekende een plan gemaakt en uitgewerkt.
In december 2018 is het verzoek om op 2 plaatsen een beweegtuin te maken naar de gemeente gegaan.
Op 18 april 2019 hebben wij de goedkeuring ontvangen met de opmerking dat alleen een beweegtuin op het Rembrandtplein (de huidige locatie) mocht worden gerealiseerd .
Vanaf die datum actief op zoek gegaan naar sponsoren.
Op 21 mei 2019 een bijeenkomst belegd voor de omwonende om draagvlak te creëren en toelichting te geven over de plannen wat zeer drukbezocht was en waar het plan ook enthousiast werd omarmt ook waren er enkele omwonende die hun verontrusting uitspaken en bang waren voor hang jongeren. Naar nu blijkt is hier absoluut geen spraken van en de bewoners die aangegeven hadden bezwaar te zien zijn nu allemaal enthousiast.
Vanaf juli tot begin september 2019 zijn de sponsorgelden binnen gekomen.
Vanaf juni is er veel overleg geweest met de gemeente over de juiste plaats en ondergrond voor de beweegtuin. Ook oe de afrekeningen moesten aan verlopen (de gemeente nam de BTW voor hun rekening)
Ook is er veel overleg geweest tussen ondergetekende, de sportcoache van de gemeente en de leverancier van de toestellen over welke toestellen en opstelling het beste in de doelgroep pasten.
Op 16 juli is de eerste schop de grond in gegaan wat door een van de oudste en jongste omwonende is verricht.

 
.
Vanaf die datum is gestart met de voorbereidingen grondwerk en dergelijke vooral door vrijwilligers.

 


Op dinsdag 20 augustus is beton gestort en kreeg de beweegtuin zijn vorm een hart gestalte. Door vrijwillgers zijn er figuren voor oefeningen op de beton geschilderd.

 

Op 19 sptember zijn de toestellen geplaatst

Op 28 september tijdens buregdag vond de feestelijke openeng plaats het informatoebord behorende bij de beweegtuin werd onthuld door de 2 oudste bewoners het echtpaar Van Giensven van de omliggende appartementen.

De opening was zeer druk bezocht

Het eindresultaat veel gebruikers
Beek en Donk 29 oktober 2019 Henk Berkers